חיזוק חיובי

חיזוק חיובי

gallery_source_1439-6330-1-1

שיטת החיזוקים החיוביים משמשת לטיפול התנהגותי בילדים תוך הדגשת ההתנהגויות החיוביות. מטרת שיטת החיזוקים החיוביים היא לחזק פעולות חיוביות ומתוך חיזוקים אלו למדר התנהגויות שליליות או התנהגויות שאינן רצויות. שיטת החיזוקים החיוביים נפוצה הן בקרב מחנכים והן בקרב הורים. הטיפול ההתנהגותי על פי שיטה זו מתבצע תוך חיזוק חיובי ומתן משוב חיובי על התנהגות רצויה אותה ביצע הילד.

חיזוק חיובי
שיטת החיזוקים החיוביים מתבססת על מתן חיזוק להתנהגות חיובית. למעשה על פי השיטה יש להתייחס ולחזק את ההתנהגות הרצויה ולהתעלם מהתנהגות שאינה רצויה כל עוד זו אינה פוגעת בילד או בסביבתו.
חיזוק חיובי הוא כל דבר נעים או מהנה עבור הילד ושניתן לו בעקבות ההתנהגות הרצויה. שיטת החיזוקים החיוביים נותנת חיזוק חיובי לאחר התנהגות רצויה ויוצרת קשר והתנייה בין הפעולה שבוצעה לחיזוק שניתן. הילד, אשר ביצע התנהגות רצויה, יקבל חיזוק חיובי ויבין באופן מיידי את הקשר בין החיזוק לבין הפעולה שנעשתה. אין צורך להסביר לילד את פשר החיזוק החיובי, כאשר החיזוק מתבצע מספר פעמים הילד לומד לבדו לקשר בין הפעולה שביצע לבין החיזוק החיובי שקיבל.

חיזוק חברתי וחומרי
בשיטת החיזוקים החיוביים ניתן לחזק את הילד בחיזוק חברתי או חיזוק חומרי. חיזוק חברתי הוא חיזוק מילולי הכולל מילים טובות ותשבוחות או חיזוק של מחווה כמו ליטוף, חיוך, חיבוק ומתן תשומת לב. חיזוק חומרי כולל דבר מה מוחשי שניתן לראותו או להרגיש בו כמו מזון, משחק או מדבקות המציינות פעולה חיובית על גבי לוח.
פעולות בסיסיות כמו מזון, חיבוק ואהבה צריכות להינתן ללא קשר למתן חיזוק חיובי. על ההורים לענות על צרכיו הבסיסיים של הילד ללא כל התנייה.

זה או זה והפנמת ההתנהגות הרצויה
בשיטת החיזוקים החיוביים יש לשלב את החיזוקים השונים עבור התנהגותו של הילד. הילד ילמד שהתנהגותו חיובית ורצויה על ידי כך שיקבל תגובות חיוביות בתגובה. היצמדות לחיזוק חיובי חומרי בלבד עשויה לחזק את ההתנייה בין ההתנהגות למתן החיזוק וליצור מצב בו הילד מבצע את ההתנהגות החיובית רק במידה ויחוש שיקבל את החיזוק הראוי לו. במידה וישולבו חיזוקים חברתיים וחיזוקים חומריים יחד, יפנים הילד את ההתנהגות הרצויה וימשיך לקיימה גם כשאין מסביבו תגובה חיובית.
שיטת החיזוקים החיוביים מלמדת את הילד לבצע התנהגות רצויה בדרך חיובית ודרך קבלת משוב מהסביבה. ככל שההתנהגות החיובית תעבור הפנמה עמוקה יותר, כך הילד ימשיך לפתח יותר ויותר את ההתנהגויות הרצויות. במקביל לחיזוק ההתנהגויות הרצויות, מתבצעת התעלמות מהתנהגויות שאינן רצויות (כל עוד אינן פוגעות בילד ובסביבתו) והילד מפנים במהרה מהן ההתנהגויות הרצויות להתנהגות ומובילות לחיזוק חיובי ומהן ההתנהגויות המובילות להתעלמות.